ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 6 รายการ จากคำว่า Biodiesel

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Bioconversion of biodiesel-derived crude glycerol to lipids and carotenoids by oleaginous yeasts = การเปลี่ยนเชิงชีวภาพของกลีเซอรอลดิบที่ได้จากการผลิตไบโอดีเซลให้เป็นลิพิดและแคโรทีนอยด์โดยใช้ยีสต์โอลิจีนัส / Atchara Manowattana / The 2016 /Full Text
Subject
Biodiesel fuels
Glycerin
2 Biodiesel from alcoholysis of palm oil under supercritical condition = ไบโอดีเซลจากปฏิกิริยาแอลกอฮอไลซีสของน้ำมันปาล์มภายใต้สภาวะเหนือวิกฤต / Anusan Premsuwan / The 2011 /Full Text
Subject
Biodiesel
Palm oil -- Analysis
Alcoholysis
3 Comparison of 1-Nitropyrene Levels from Exhaust Emission of Diesel Fuel and Community-scale Biodiesel Fuel = การเปรียบเทียบระดับ 1-ไนโตรไพรีน จากการปล่อยไอเสียของเชื้อเพลิงดีเซลและเชื้อเพลิงไบโอดีเซลระดับชุมชน / Nattapoom Nunto / The 2013 /Full Text
Subject
Diesel Fuel
Biodiesel fuels
4 Comparison of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons levels in Biodiesel exhaust particles from various communities in Northern Thailand = การเปรียบเทียบระดับพอลิไซคลิก แอโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในอนุภาคไอเสียของน้ำมันไบโอดีเซลจากชุมชนต่างๆ ในภาคเหนือของประเทศไทย / Maliwan Srijainoi / 2011 /Full Text
Subject
Biodiesel fuels
5 Methanolysis of triglycerides by lipase from carica papaya latex for biodiesel fuel synthesis = เมธานอไลซีสของไตรกลีเซอไรค์โดยไลเปสจากยางมะละกอเพื่อสังเคราะห์เชื้อเพลิงไบโอดีเซล / Porntippa Angkanurukpun / 2006 /Full Text
Subject
Biodiesel fuels
Methanol
Biodiesel fuels
Triglycerrides
Biosynthesis
6 Optimization of Microalgal Cultivation for Alternative Energy Production = การหาสภาวะที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงสาหร่าย ขนาดเล็กเพื่อการผลิตพลังงานทางเลือก / Krongkan Janta / 2014 /Full Text
Subject
Biodiesel fuels
Microalgae
Biomass energy


Page : 1