ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 24 รายการ จากคำว่า Bioactive compounds

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Bioactive compounds from Diospyros ehretioides fruits = สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากผลลิ้นกวาง / Thitaree Theerachayanan / 2007 /Full Text
Subject
Diospyros ehretioides
Plant bioactive compounds
Antimalarials
Antitubercular agents
2 Bioactive compounds from family guttiferae and schisandraceae plants = สารประกอบออกฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชวงค์ Guttiferae และ Schisandraceae / Rujida Wilairat / 2006 /Full Text
Subject
Plant bioactive compounds
Medicinal plants
Antioxidants
3 Chemical constituents and bioactivity of some Ophiorrhiza species = องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชสกุล Ophiorrhiza บางชนิด / Nichakan Phoowiang / 2009 /Full Text
Subject
Ophiorrhiza
Botany -- Anatomy
Medicinal plants
Plants -- Analysis
Bioactive compounds
Botanical chemistry
Ophiorrhiza
4 Chemical constituents and biological activities from Garcinia Mckeaniana craib = องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจากต้นมะดะ / Chiramet Auranwiwat / The 2016 /Full Text
Subject
Plant extracts
Bioactive compounds
Garcinia
5 Chemical constituents and biological activities from rhizomes of agapetes megacarpa = องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจากเหง้าของประทัดดอย / Phantiwa Phringphrao / 2011 /Full Text
Subject
Chemistry
Bioactive compounds
6 Chemical constituents and biological activities of agapetes hosseana =องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสะเภาลม / Pornpana Kornwongwan / 2011 /Full Text
Subject
Chemistry
Bioactive compounds
7 Chemical constituents and biological activities of amomum uliginosum rhizomes = องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของเหง้า Amomum uliginosum / Wannaporn Chate / 2011 /Full Text
Subject
Chemistry
Bioactive compounds
8 Chemical constituents and biological activities of polyalthia evecta var. attopeuensis and polyalthia bullata = องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของต้นคำหอมและต้นหลังโก่ง / Sirinapa Nantapap / The 2016 /Full Text
Subject
Plant bioactive compounds
Bioactive compounds
9 Chemical constituents and biological activities of Rhizomes of Hedychium ellipticum = องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของเหง้าตาเหินไหว / Sineenard Songsri / 2009 /Full Text
Subject
Chemistry
Bioactive compounds
10 Chemical constituents and biological activities of some combretum species in Northern Thailand = องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชในสกุล Combretum บางชนิดในภาคเหนือของประเทศไทย / Wimaluk Nopsiri / The 2014 /Full Text
Subject
Plant extracts
Bioactive compounds
Herbs -- Analysis
Pharmaceutical chemistry
11 Chemical constituents and biological activities of Vernonia scandens aerial parts and Cleistocalyx nervosum var. paniala Seeds = องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของส่วนเหนือพื้นดิน Vernonia scandens และเมล็ด Cleistocalyx nervosum var. paniala Seeds / Anuruk Chailungka / The 2014 /Full Text
Subject
Bioactive compounds
Plant extracts
Dichloromethane
12 Chemical constituents and their biological activities of Dasymaschalon Yunnanense and Miliusa Cuneata = องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของบุหรงดอยและระฆังเขียว / Atchara Jaidee / The 2016 /Full Text
Subject
Bioactive compounds
Plant extracts
13 Chemical constituents from miliusa thorelii = องค์ประกอบทางเคมีจากต้นหมาดำ / Thanika Promchai / The 2017 /Full Text
Subject
Plant extracts
Bioactive compounds
14 Development of elastic nanovesicular formulations loaded with extracts containing bioactive compounds from Thai medicnal plants for topical anti-aging = การพัฒนาตำรับถุงยืดหยุ่นขนาดนาโนที่เก็บกักสารสกัดที่มีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากสมุนไพรไทยเพื่อใช้ทาชะลอความแก่ / Pensak Jantrawut / 2011 /Full Text
Subject
Bioactive compounds
Medinal plants -- Thailand
15 Development of nanopartigles containing bioactive compound of Psidium guajava leaves = การพัฒนาอนุภาคนาโนของสารออกฤทธิ์ชีวภาพจากใบฝรั่ง / Witayapan Nantitanon / The 2012 /Full Text
Subject
Plant extracts
Guava
Bioactive compounds
16 Diversity and siderophore production of actinomycetes from Eastern Thai coastal marine sediments = ความหลากหลายและการผลิตสารไซเดอโรฟอร์ของแอคติโนมัยซีทจากดินตะกอนชายฝั่งทะเลตะวันออกของไทย / Pornpan Ruttanasutja / The 2013 /Full Text
Subject
Actinomycetes -- Microbiology
Bioactive compounds -- Thai
Coasts -- Thai
Soils -- Analysis
17 In vitro investigation of chondroprotective activity of active compounds isolated from zingiber cassumunar roxb = การสืบค้นฤทธิ์ปกป้องกระดูกอ่อนในหลอดทดลองของสารออกฤทธิ์ที่แยกได้จากไพล / Rujirek Chaiwongsa / 2012 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Biochemistry
Plants, Medicinal (Zingiberaceae)
Zingiberaceae
Medicinal plants
Bioactive compounds
18 Investigation of phenolic compounds and antioxidant activity of selected indigenous plant = การศึกษาสารประกอบฟีนอลิคและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของพืชท้องถิ่นที่คัดเลือก / Suganya Tachakittirungrod / The 2008 /Full Text
Subject
Phenols -- Therapeutic use
Plant bioactive compounds
Antioxidants
Polyphenols
Endemic plants
19 Isolation and structural elucidation of bioactive compounds from longan leaves = การแยกและการหาโครงสร้างของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากใบลำไย / Jamjuree Jino / 2009 /Full Text
Subject
Bioactive compounds
Chemical structure
20 Isolation and structure elucidation of bioactive compounds from Acronychai pedunculata and Caesalpinia pulcherrima / Netnapa Promsawan / 2002 /Full Text
Subject
Plant bioactive compounds -- Structure
Bioactive compounds -- Structure
Nuclear magnetic resonance spectroscopy
Rutaceae
Legumes
Plant products -- Synthesis


Page : 1 2