ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Bilirubin oxidase

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Isolation, biosynthesis and identification of conjugated bilirubin for use as standard and quality control serum / Jutharak Yimsabai / 2003 /Full Text
Subject
Bilirubin oxidase
Serum
Bilirubin -- Analysis
Serum
2 Purification and evalution of bilirubin oxidase isolated from Myrothecium verrucaria TISTR 3112 and TISTR 3225 / Chalee Phromnoi / 2000 /Full Text
Subject
Bilirubin oxidase
Enzymes
Heme
Hemoglobin
Biblirubin
Enzymes
Heme
Hemoglobins


Page : 1