ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Bile acids

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Isolation and screening of acid and bile tolerant lactic acid bacteria from infant feces = การคัดแยกและตรวจคัดเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกที่สามารถทนกรดน้ำดีได้จากอุจจาระของทารก / Yuwathida Thepyot / 2008 /Full Text
Subject
Bacteria
Lactic acid bacteria
Bile acids


Page : 1