ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Beta-galactosidase

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 B-Galactosidase from Lactic Acid Bacteria Isolated from Infant and Feasibility in Oligosaccharide Synthesis Application = เอนไซม์บีต้ากาแลกโตซิเดสจากแบคทีเรียกรดแลคติกที่แยกจากอุจจาระทารกและความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ในการสังเคราะห์โอลิโกแซคคาไรด์ / Wattana Sriphannam / school 2011 /Full Text
Subject
Biotechnology
Bacteria
Beta-galactosidase
2 Production and characterization of Purified B-Galactosidase from thermotolerant yeast Kluyveromyces sp. CK8 = การผลิตและศึกษาสมบัติของบีตา-กาแล็กโทซิเดสบริสุทธิ์จากยีสต์ทนร้อน Kluyveromyces sp. CK8 / Sirinda Am-aiam / 2014 /Full Text
Subject
Biotechnology
Yeast
Beta-galactosidase


Page : 1