ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 6 รายการ จากคำว่า Beans.

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Delayed sowing of rice bean into upland rice = การชลอวันปลูกถั่วแดงที่ปลูกแซมข้าวไร่ Elena R. Pantollana. / Pantollana, Elena R. / 1992. /Full Text
Subject
Beans -- Varieties.
Upland rice.
Intercropping -- Thailand, Northern
2 Pharmacokinetics of isoflavones, daidzein and genistein, after ingestion of soy beverage compared with soy extract capsules in Thai postmenopausal women = เภสัชจลนศาสตร์ของไอโซฟลาโวน เดดซีนและเจนนีสทีน หลังดื่มเครื่องดื่มถั่วเหลืองเทียบกับการรับประทานสารสกัดถั่วเหลืองชนิดแคปซูลในหญิงวัยหมดประจำเดือนชาวไทย / Ekasin Anupongsanugool / 2004 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Pharmacology
Soy beans
Soy milks
Post menopause
3 Pricing efficiency of pulses markets in Myanmar = ประสิทธิภาพด้านราคาของตลาดถั่วเพื่อการบริโภคในประเทศพม่า Soe Ma Ma / Soe, Ma Ma / 2007 /Full Text
Subject
Beans
Marketing
Price fixing
Producs trade
4 Production of Kapi from mungbeans and soybeans using isolated bacterial strains = การผลิตกะปิจากถั่วเขียวและถั่วเหลืองโดยใช้เชื้อแบคทีเรียที่แยกได้ / Suttida Wittanalai / 2011 /Full Text
Subject
Soybeans as food
Soybeansproducts
Kapi
5 Productivity of maize lablab intercrop = ผลิตภาพของข้าวโพดแซมด้วยถั่วแปยี Naba Raj Devkota. / Devkota, Naba Raj. / 1993. /Full Text
Subject
Itercropping.
Corn.
Beans.
Lablab bean.
Nitrogen -- Fixation.
Feeds.
6 Seed-borne Macrophomina phasseolina in mungbean (Vigna radiata) and blackgram (vigna mungo) : effects on seed qualities and its control Md. Shamsur Rahman / Rahman, Shamsur Md / 2001 /Full Text
Subject
Mung bean -- Diseases and pests
Beans -- Diseases and pests
Seed-borne plant diseases
Fungal diseases of plants


Page : 1