ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Bananas

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Effects of cytokinins and mechanical methods on propagation of musa (ABB) cv. 'Nam Wa' in Chiang Mai Province, Thailand = ผลของไซโตไคนินและวิธีกลต่อการขยายพันธุ์ของกล้วยน้ำว้าในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย Langford Elizabeth / Langford, Elizabeth / 2012 /Full Text
Subject
Bananas -- Chiang Mai
Bananas -- Reproduction
2 Survey and isolation of endophytic and saprobic fungi of wild banana in Doi Suthep-Pui National Park / Wipornpan Photita / 2003 /Full Text
Subject
Endophytic fungi
Saprobic fungi
Plant-fungi relationships
Bananas
Doi Suthep-Pui National Park


Page : 1