ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 14 รายการ จากคำว่า Banach spaces

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Banach algebra structure of matrix transformations on a sequence space = โครงสร้างพีชคณิตบานาคของการแปลงเมทริกซ์บนปริภูมิลำดับ / Prayong Sainuan. / 1993. /Full Text
Subject
Matrices.
Banach algebras.
Sequence spaces.
2 Convexity properties of orlicz direct sums of banach spaces / Rajagul Poonchauy / 2005 /Full Text
Subject
Banach spaces
3 Fixed point iterations for nonexpansive and asymtotically nonexpansive mappings in a banach space = การทำซ้ำจุดตรึงสำหรับการส่งที่ไม่ขยายและการส่งที่ไม่ขยายแบบเชิงเส้นกำกับในปริภูมิบานาค / Sornsak Thianwan / 2007 /Full Text
Subject
Analytic functions
Banach spaces
4 Fixed point iterations for nonexpansive mappings in a banach space = การทำซ้ำจุดตรึงสำหรับการส่งแบบไม่ปริภูมิบานาค / Chakkrid Klin-Eam / 2006 /Full Text
Subject
Banach spaces
5 Fixed point property in modular spaces / Poom Kumam / 2002 /Full Text
Subject
Banach spaces
6 Fixed point theorems for multivalued mappings related to some geometric coefficients in banach spaces / Anchalee Kaewcharoen / 2006 /Full Text
Subject
Banach spaces
Duality theory (Mathematics)
Mappings (Mathematics)
7 Generalized von Neumann-Jordan constants of Banach spaces / Prakong Piraisangjun / 2002 /Full Text
Subject
Banach spaces
8 Geometric property of Banach spaces related to Banach-Saks property / Sornsak Thianwan / 2003 /Full Text
Subject
Banach spaces
9 Lower semi-continuous functions in Banach lattice = ฟังก์ชั่นกึ่งต่อเนื่องล่างในแลตทิซบานาค / Kiat Sangaroon / 1988 /Full Text
Subject
Banach spaces
Banach lattices
Functions, Continuous
Radon measures
10 On geometric properties of some Banach sequence spaces / Winate Sanhan / 2000 /Full Text
Subject
Banach spaces
Geometry
11 Some convexity properties of y-direct sums of banach spaces / Supaluk Phothi / 2004 /Full Text
Subject
Banach spaces
12 Some geomatric properties and the fixed point property in Banach spaces = สมบัติเรขาคณิตบางประการและสมบัติจุดตรึงใน ปริภูมิบานาค / Attapol Kaewkhao / 2005 /Full Text
Subject
Banach spaces
Geometry
13 Some geometric properties in Musielak-Orlicz sequence spaces equipped with the Luxemburg Norm / Satit Saejung / 2003 /Full Text
Subject
Banach spaces
Sequence spaces
14 Strong convergence of modified mann iterations with errors / Suwicha Imnang / 2006 /Full Text
Subject
Operator equations, Nonlinear -- Numerical solutions
Banach spaces
Iterative methods (Mathematics)
Functional analysis


Page : 1