ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Bakery

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Application of probiotic bacteria in bakery products = การประยุกต์ใช้โปรไบโอติกแบคทีเรียในผลิตภัณฑ์ ขนมอบ / Tanaporn Supawat / 2011 /Full Text
Subject
Bakery
Probiotic bacteria


Page : 1