ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Bacteriophages

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Production and characterization of phage-displayed fab developed from hybridoma cell lines producing monoclonal antibody against heparin = การผลิตและการหาลักษณะเฉพาะของฟาจที่มีการแสดงออกของเอฟเอบีที่พัฒนามาจากเซลล์ลูกผสมที่ผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อเฮปปาริน / Somphot Saoin / 2008 /Full Text
Subject
Bacteriophages
Biochemistry
Dissertations, academic -- Biochemistry
2 Production of polyclonal antibody in mice using DNA based and Phage-display immunizations = การผลิตพอลิโคลนนอลแอนติบอดีในหมูโดยการสร้างภูมิคุ้มกันจากดีเอ็นเอและฟาจดิสเพลย์ / Saibua Boonmuen / 2004 /Full Text
Subject
Antibody formation
Mice
DNA
Bacteriophages


Page : 1