ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Bacteriocins

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Characterization and partial purification of bacteriocin produced by Lactobacillus paracasei subsp. paracasei = การวิเคราะห์คุณลักษณะและการทำให้บริสุทธิ์บางส่วนของสารแบคเทอริโอซินที่ผลิตโดยเชื้อแลคโตบาซิลลัส พาราเคซีไอ สายพันธุ์ พาราเคซีไอ / Thidarat Suksangpleng / 2007 /Full Text
Subject
Bacteriocins
Lactobacillus
2 Isolation and screening of Bacteriocin-Producing Lactic Acid Bacteria from fermented meat products = การคัดแยกและการตรวจคัดเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกที่สามารถสร้างแบคเทอริโอซินได้จากผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์หมัก / Janejira Chaiyana / 2008 /Full Text
Subject
Lactic acid bacteria
Bacteriocins
3 Isolation and screening of bcteriocin-poducing lactic acid bacteria from fermented vegetable and fruit products = การคัดแยกและการตรวจคัดแบคทีเรียกรดแลคติกที่สามารถสร้างแบคเทอริโอซินได้จากผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ดอง / Nuchira Yasanga / 2008 /Full Text
Subject
Bacteriocins
Biotechnology


Page : 1