ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 18 รายการ จากคำว่า Bacillus

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Characterization and partial purification of bacteriocin produced by Lactobacillus paracasei subsp. paracasei = การวิเคราะห์คุณลักษณะและการทำให้บริสุทธิ์บางส่วนของสารแบคเทอริโอซินที่ผลิตโดยเชื้อแลคโตบาซิลลัส พาราเคซีไอ สายพันธุ์ พาราเคซีไอ / Thidarat Suksangpleng / 2007 /Full Text
Subject
Bacteriocins
Lactobacillus
2 Detection and characterization of plasmids isolated from Lactobacillus spp. = การตรวจหาและการหาลักษณะของพลาสมิดที่แยกจากเชื้อ Lactobacillus spp. / Panitnart Auputinan / 2011 /Full Text
Subject
Plasmids
Lactobacillus
3 Development of probiotic tablets = การพัฒนายาเม็ดโพรไบโอติก / Srikanjana Klayraung / 2007 /Full Text
Subject
Tables (Medicine)
Probiotics
Lactic acid bacteria
Lactobacillus
4 Exopolysaccharide production by Lactobacillus confusus CMU 198 using coconut water as substituted nitrogen and carbon sources = การผลิตเอกซ์โซโพลีแซกคาไรด์โดย Lactobacillus confusus CMU 198 โดยใช้น้ำมะพร้าวเป็นแหล่งไนโตรเจนและคาร์บอนทดแทน / Arthitaya Kawee-ai / 2008 /Full Text
Subject
Exopolysaccharide
Lactobacillus
5 Factors of affective antioxidant capacity and polyphenol content of lactic acid beverages fermented with Lactobacillus spp. and Phyllanthus emblica Linn. / Sartjin Peerajan / 2006 /Full Text
Subject
Antioxidants
Lactic acid
Lactobacillus
Phyllanthus emblica Linn.
6 Identification and detection of actinobacellus pleuropneumoniae by using PCR typing system = การพิสูจน์และการตรวจชนิเชื้อ Actinobacillus pleuropneimoniae ด้วยวิธีปฎิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส / Nattawooti Sthitmatee / 2003 /Full Text
Subject
Bacterioses
Dissertations, academic -- Health Sciences
Actinobacillus pleuropneumoniae
Polymerase chain reaction
7 Incorporation of lactobacilli in instant dried rice product = การผนวกแลคโตบาซิลิในผลิตภัณฑ์ข้าวแห้งกึ่งสำเร็จรูป / Pawenud Khieothong / 2015 /Full Text
Subject
Lactobacillus
Rice
8 Influence of synbiotics lactobacillus paracacei and inulin on pharmacokinetics of isoflavones in healthy postmenopausal Thai Women = อิทธิพลของซินไบโอติกส์ แลคโตยาซิลสัส พาราคาเซอิและอินูลินต่อเภสัชจลนศาสตร์ของไอโซฟลาโวนในหญิงวัยหมดประจำเดือนชาวไทยสุขภาพดี / Porntip Timan / 2014 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Pharmacology
Postmenopause
Synbiotics
Lactobacillus
Inulin
9 Inhibition of Bacillus licheniformis by nisin in pasteurized milks = การใช้ไนซินยับยั้ง Bacillus licheniformis ในน้ำนมพาสเจอร์ไรส์ / Boondarika Sumana / 2008 /Full Text
Subject
Nisin
Chemical inhibitors
Bacillus (Bacteria)
Science and technology
10 Inhibitory activity of Bacillus subtilis against growth of aflatoxigenic fungi isolated from bird chili powder = กิจกรรมการยับยั้งของ Bacillus subtilis ต่อการเจริญของฟังไจที่ก่ออะฟลาทอกซินซึ่งแยกจากพริกขี้หนูป่น / Rattanaporn Thakaew / The 2013 /Full Text
Subject
Bacillus subtilis
Aflatoxins
Antifungal agents
11 Inhibitory activity of lactobacillus against the extended - spectrum b - lactamase producing uropathogenic enterobacteriaceae = ฤทธิ์ยับยั้งของแลกโตบาซิลลัสต่อแบคทีเรียในวงศ์เอนเทอโรแบคทีเรียซิอี สายพันธุ์ก่อโรคในระบบทางเดินปัสสาวะ ที่ผลิตเอนไซม์บีตา - แลกแตเมส ชนิดฤทธิ์ขยาย / Krittapak Horcharoen / 2010 /Full Text
Subject
Lactobacillus
Enterobacteriaceae
12 Optimal condition for Lactic Acid Bacteria Starter Production = สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตหัวเชื้อเริ่มต้นแลคติกแอสิดแบคทีเรีย / Kittipon Chantawongsatorn / 2007 /Full Text
Subject
Agriculural mierobiology
Lactobacillus
13 Production of high nutritional fermented soybean (Thua Nao) by Bacillus subtilis = การผลิตถั่วเหลืองหมัก (ถั่วเน่า) ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงโดยเชื้อบาซิลลัส ซับทิลิส / Katekan Dajanta / 2010 /Full Text
Subject
Soybean as food
Soybean products
Bacillus subtilis
14 Proteomic analysis of bacillus sp. = การวิเคราะห์ด้านโปรติโอมของแบคทีเรียสกุลบาซิลลัส / Supachai Topanurak / 2006 /Full Text
Subject
Bacillus (Bacteria)
Bacillus
15 Survival of lactobacillus acidophilus in bean milk and in simulated high-acid gastric and bile-salt conditions = การมีชีวิตรอดของเชื้อแลคโตบาซิลลัส อะซิโดฟิลัสในนมถั่วและภายใต้สภาวะความเป็นกรดและเกลือน้ำดีในระบบทางเดินอาหาร / Chiraphorn Sankonkit / 2007 /Full Text
Subject
Lactobacillus acidophilus
Food -- Microbiology
16 The Survival of encapsulated Lactobacillus casei in black glutinous rice drinks processed by ultra-high pressure or heating and its subsequent viability in a human gut model = การอยู่รอดของ Lactobacillus casei ที่ผ่านการเคลือบในน้ำข้าวก่ำแปรรูปด้วยความดันสูงยิ่งหรือความร้อนและในแบบจำลองทางเดินอาหารมนุษย์ / Srivilai Worametrachanon / The 2014 /Full Text
Subject
Lactobacillus
Bacteria
17 Viability of Lactobacillus acidophilus TISTR 450 in Pasteurized rice milks during refrigerated storage = การอยู่รอดของ Lactobacillus acidophilus TISTR 450 ในน้ำนมข้าวพาสเจอไรซ์ที่เก็บในสภาวะแช่เย็น / Kreuawan Thonglem / 2007 /Full Text
Subject
Bacillus acidophilus
Lactobacillus acidophilus
18 Viability of microencapsulated Lactobacillus acidophilus in spray dried drinking yoghurt = การเหลือรอดของเชื้อจุลินทรีย์ Lactobacillus acidophilus ในรูปแคปซูลระดับจุลภาคในโยเกิร์ตพร้อมดื่มชนิดผงที่ผ่านการทำแห้งแบบพ่นฝอย / Tiparat Tikapunya / 2007 /Full Text
Subject
Lactobacillus acidophilus
Lactobacillus acidophilus -- Health aspects


Page : 1