ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 5 รายการ จากคำว่า Athletes

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Acute effects of sport massage and core stabilization on musculosketal pain perception in Thai Women National Weightlifters = ผลเฉียบพลันของการนวดทางกีฬาและการเสริมสร้างความมั่นคงส่วนแกนกลางของร่างกายต่อการรับรู้ความเจ็บปวดของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อในนักกีฬายกน้ำหนักหญิงทีมชาติไทย / Benjamaporn Hancharoenkul / 2008 /Full Text
Subject
Women athletes
Massage
Weight lifters
Weight lifters
Massage
Pain perception
Back injuries
2 Kinematic comparisons of 110-M hurdling between high-level and amateur-level male hurdlers / Sutima Thibordee / 2005 /Full Text
Subject
Hurdle -- racing
Obstacle racing
Biomechanics
Athletes
3 ผลการฝึกแบบ Interval training ต่อความเร็วในการพายเรือคยัคของนักกีฬาเรือพายเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ = Effect of interval training on speed in Kayaking of Chiang Mai youth canoeing athletes / ฤทัยรัตน์ แสนปวน / 2551 /Full Text
Subject
Physical fitness
Exercise
Athletes
เรือ
การเดินเรือ
การฝึกกีฬา
นักกีฬา -- การทดสอบความสามารถ
นักกีฬา -- เชียงใหม่
4 ผลการฝึกพลัยโอเมตริกต่อระบบพลังอนากาศนิยมในนักกีฬาเรือ 5 ฝีพาย = The effect of plyometric training on Aerobic lactic system in five rowing athlete / ยุทธพงษ์ เรืองจันทร์ / 2551 /Full Text
Subject
การแข่งเรือ -- การฝึก
การฝึกกำลังกล้ามเนื้อ
Physical fitness
Exercise
Athletes
5 ผลเชิงเปรียบเทียบของการฝึกพลัยโอเมตริกกับการฝึกความมั่นคงของลำตัวร่วมกับการฝึกเทควันโดที่มีผลต่อเวลาตอบสนองการเคลื่อนไหวในท่าหมุนตัวเตะเฉียงของผู้เล่นกีฬาเทควันโด = Comparative effects of plyometric training and trunk stabilization along with Taekwondo training on response time of the movement in turning round kick position of Taekwondo players / จตุพล ยอดอัญมณีวงศ์ / 2552 /Full Text
Subject
พลัยโอเมตริก (การฝึกกำลัง)
การออกกำลังกาย
เทควันโด -- การฝึก
Physical fitness
Exercise
Athletes


Page : 1