ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 5 รายการ จากคำว่า Aspergillus

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Antioxidative properties and isoflavone biotransformation of soybean fermented with Aspergillus spp. = คุณสมบัติต้านออกซิเดชันและการแปลงรูปทางชีวภาพของไอโซฟลาโวนของถั่วเหลืองที่หมักด้วยเอสเปอไจลัส / Chirtchai Punjaisee / The 2010 /Full Text
Subject
Antioxidants
Isoflavones
Soybean
Aspergillus
2 Biotransformation of endoperoxide compound by Aspergillus sp. = การเปลี่ยนรูปทางชีวภาพของสารประกอบเอนโดเพอร์ออกไซด์โดยใช้แอสเพอร์จิลลัส / Wannipa Pipatsamut / 2012 /Full Text
Subject
Fungi -- Biotechnology
Artemisinin
Aspergillus
3 Enhancement of myrosinase production from Aspergillus sp. NR463 by Mutagenesis = การเพิ่มการผลิตไมโรซิเนสจาก Aspergillus sp. NR463 โดยการทำให้เกิดการกลายพันธุ์ / Bordin Butr-indr / 2005 /Full Text
Subject
Aspergillus
Aspergillus -- Biotechnology
Chemical industry
Enzymes
Production
Myrosinase
Mutagenesis
4 Hemolytic activities and cooperative (CAMP-like) hemolytic reactions triggered by Airborne aspergillus or penicillium = ฤทธิ์สลายเม็ดเลือดแดงและการเกิดปฏิกิริยาร่วมสลายเม็ดเลือดแดง (CAMP-like) ที่เกิดจากราแอสเปอร์จิลลัสหรือเพนนิซิเลี่ยมในอากาศ / Sumonrat Kaveemongkonrat / The 2012 /Full Text
Subject
Mycotoxins
Aspergillus
Penicillium
5 Inheritance of Aspergillus flavus Resistance in Groundnut = ลักษณะพันธุกรรมของความต้านทานต่อเชื้อรา Aspergillus flavus ในถั่วลิสง / Sarita Yoopum / 2004 /Full Text
Subject
Aspergillus flavas
Peanuts


Page : 1