ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Artificial knee

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Design and development of knee prosthesis for lifetime prediction = การออกแบบและพัฒนาข้อเข่าเทียมเพื่อพยากรณ์อายุการใช้งาน / Suwattanarwong Phanphet / The 2014 /Full Text
Subject
Artificial knee
Artificial joints


Page : 1