ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Arthropoda

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Effect of land use patterns on soil-inhabiliting arthropods in Doi Suthep-Pui National Park Glenn Orating Sopsop / Sopsop, Glenn Orating / 1996 /Full Text
Subject
Arthropoda
Land use
Doi Suthep-Pui National Park -- Chiang Mai
2 Soil-inhabiting arthropod communities as bioindicators for assessment of soil contamination in the surrounding area of Mae Moh Power Plant Lampang Province / Kisworo / 1999 /Full Text
Subject
Mae Moh Power Plant
Soil pollution -- Lampang
Indicators (Biology)
Soil -- Heavy metal content -- Lampang
Arthropoda


Page : 1