ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 4 รายการ จากคำว่า Arsenic -- Analysis

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Determination of Arsenic in contaminated soil by Neutron Activation analysis / Siri Putaraporn / 2001 /Full Text
Subject
Arsenic -- Analysis
Nuclear activation analysis
Soil pollution
2 Determination of arsenic in contaminated water samples from Ropiboon district by neutron activation analysis / Ratiya Singhon / 2002 /Full Text
Subject
Arsenic -- Analysis
Nuclear activation analysis
Water -- Pollution
3 Method development for speciation of arsenic and chromium by flow injection analysis Ngramnet Worakijcharoenchai / Ngarmnet Worakijcharoenchai / 1999 /Full Text
Subject
Arsenic -- Analysis
Chromium -- Analysis
Flow injection analysis
4 Method of reducing arsenic mobility in contaminated soil using natural materials / Sumrit Mopoung / 2004 /Full Text
Subject
Arsenic -- Analysis
Arsenic -- Environmental aspects


Page : 1