ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Aromatic organodiamine

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Aromatic Organodiamine templating function on the Synthesis of New Metal-organic compounds = ฟังก์ชันการเป็นแม่แบบของอะโรมาติกออร์กาโนไดเอมีนที่มีต่อการสังเคราะห์สารประกอบโลหะ-อินทรีย์ชนิดใหม่ / Yothin Chimupala / 2010 /Full Text
Subject
Organometallic compounds
Aromatic organodiamine


Page : 1