ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Aromatic compounds -- Synthesis

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Isolation and analysis of aroma-active components in root of Vetiveria zizanioides nash / Patcharee Pripdeevech / 2003 /Full Text
Subject
Aromatic compounds -- Synthesis
Vetiver
2 Optimization of solid phase microextraction techniques for the determination of BTEX compounds in real samples / Kuntima Saraubon / 2001 /Full Text
Subject
Aromatic compounds -- Synthesis
Gas chromatography


Page : 1