ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Aquatic insects -- Effect of heavey metals on

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Diversity ont color="#ff0000">ofont> benthic ont color="#ff0000">insectsont> and its relationship with heavy ont color="#ff0000">metalsont> contents in Ping river, Chiang Mai Province / Chaloemlak Sangphichai / 2003 /Full Text
Subject
Aquatic insects -- Chiang Mai
Aquatic insects -- Effect of heavey metals on
Heavy metals
Ping River


Page : 1