ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Apples -- Varieties.

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Studies of growth pattern and harvesting indices of anna apple = การศึกษาแบบแผนการเติบโต และดัชนีการเก็บเกี่ยวของผลแอปเปิลพันธุ์แอนนา / Songwit Rod-ong. / 1987. /Full Text
Subject
Apples -- Growth.
Apples -- Harvesting.
Apples -- Varieties.


Page : 1