ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Antimicrobials

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Construction and expression of L-31-P113 hybrid Anti-Microbial Peptide in Escherichia Coli and anti-microbial activity testing = การสร้างและแสดงออกของเปปไทด์ต้านจุลชีพลูกผสมแอล-31-พี113 ในแบคทีเรีย Escherichia coli และการทดสอบฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อจุลชีพ / Manlika Wanmakok / The 2016 /Full Text
Subject
Peptide antibiotics
Peptide
Antimicrobials


Page : 1