ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 15 รายการ จากคำว่า Anopheles

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Analysis of morphological and protein changes in the midgut and salivary glands of female anopheles dissidens during adult development and blood feeding and bacterial diversity in the midgut = การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสัณฐานวิทยาและโปรตีนในกระเพาะอาหารและต่อมน้ำลายยุงก้นปล่องเพศเมีย Anopheles dissidens ระหว่างการเจริญเติบโตในระยะตัวเต็มวัยและการกินเลือดและความหลากหลายของแบคทีเรียในกระเพาะอาหาร / Benjarat Phattanawiboon / 2016 /Full Text
Subject
Anopheles
Anopheles -- Morphology
Morphology (Animals)
2 Biology and hybridization of two Karyotypic forms of Anopheles vagus doenitz in Chiang Mai province / Trerayut Suntaravitun / 2001 /Full Text
Subject
Anopheles -- Chiang Mai
Mosquitoes -- Larvae -- Chiang Mai
Dissertations, academic -- Parasitology
Hybridization
Crossing over (Genetics)
Anopheles
3 Chemical composition and larvicidal efficacy of essential oils and their combined formulations against anopheles cracens = องค์ประกอบทางเคมีและประสิทธิภาพฆ่าลูกน้ำยุงของน้ำมันหอมระเหยและสูตรผสมต่อยุงก้นปล่อง / Jitrawadee Intirach / 2011 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Parasitology
Oils, Volatile
Plants, Medicinal
Piper
Curcuma
Myristica fragrans
Argemone
Foeniculum
Anopheles
4 Chemical composition and repellent efficacy of plant products against aedes aegypti and anopheles minimus (diptera: culicidae) = องค์ประกอบทางเคมีและประสิทธิภาพไล่ยุงของผลิตภัณฑ์จากพืชต่อยุงลาย aedes aegypti และยุงก้นปล่อง anopheles minimus (diptera: culicidae) / Rukpong Sanghong / 2014 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Parasitology
Densovirinae
Anopheles
5 Establishment of a natural mating colony of the hyrcanus group and search for mechanisms to control stenogamous behavior = การตั้งโคโลนีที่ผสมพันธุ์กันตามธรรมชาติของยุงก้นปล่องกลุ่มไฮร์คานัส และการค้นหากลไกในการควบคุมพฤติกรรมผสมพันธุ์ในที่แคบ / Adulsak Wijit / The 2015 /Full Text
Subject
Mosquitoes -- Control
Anopheles
6 Genetic study of anopheles aconitus = การศึกษาพันธุศาสตร์ของยุงก้นปล่องชนิด Anopheles aconitus / Anuluck Junkum / 2006 /Full Text
Subject
Anopheles
Geneties
7 Genetic study of anopheles campestris-like = การศึกษาพันธุศาสตร์ของยุงก้นปล่องชนิดที่คล้ายกับ anopheles campestris / Sorawat Thongsahuan / 2011 /Full Text
Subject
Anopheles
Genetics
8 Genetics and mating behavior of anopheles minimus species C and species E in laboratory / Damrongpan Thongwat / 2003 /Full Text
Subject
Mosquitoes -- Genetics
Courtship of animals
Sexual behavior in animals
Dissertations, academic -- Parasitology
Anopheles -- Genetics
Culicidae
Sex behavior, animal
9 Genetics and morphology of anopheles maculatus having chromosomal form k = พันธุศาสตร์และสัณฐานวิทยาของยุงก้นปล่อง Anopheles maculatus ที่มีรูปแบบโครโมโซม K / Damrongpan Thongwat / 2008 /Full Text
Subject
Chromosomes
Anopheles Maculatus -- Genetic
Aspects
Dissertations, academic -- Parasitology
10 Genetics of Anopheles paraliae = พันธุศาสตร์ของยุงก้นปล่องชนิด Anopheles paraliae / Kritsana Taai / 2014 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Parasitology
Anopheles paraliae
Anopheles -- genetics
11 Hybridization of anopheles peditaeniatus having different karyotypic forms = ความเข้ากันได้ทางพันธุกรรมของยุงก้นปล่องชนิด Anopheles peditaeniatus ที่มีรูปแบบคาริโอไทป์ต่างกัน / Puckavadee Somwang / 2006 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Parasitology
Anopheles
12 Isolation and expression of a SGI-LIKE GENE of anopheles cracens = การแยกและการแสดงออกของยีนคล้าย SGI ของยุงก้นปล่องชนิด Anopheles cracens / Sittiporn Suwannamit / The 2006 /Full Text
Subject
Anopheles
Gene expression
Genes, Insect
13 Search for New Sibling Species in the Taxon Anopheles barbirostris Species Complex = การค้นหาซิบลิงส์สปีชีส์ใหม่ในยุงก้นปล่องกลุ่ม ซับซ้อนชนิด Anopheles barbirostris / Sittiporn Suwannamit / The 2010 /Full Text
Subject
Anopheles barbirostris
Parasitology
14 Studies on the species complex of Anopheles (Anopheles) Barbirostris in Chiang Mai province = การศึกษายุงก้นปล่องกลุ่มซับซ้อนชนิด Anopheles (Anopheles) Barbirostris ในจังหวัดเชียงใหม่ / Benjawan Tookyang. / 1991. /Full Text
Subject
Anopheles -- Chiang Mai.
Mosquitoes as carriers of disease.
Mosquitoes -- Chiang Mai.
Dissertations, academic -- Parasitology
15 การศึกษาเปรียบเทียบลายปีกของเพศเมียและขนบนตัวอ่อนของยุงก้นปล่องอะนอฟฟิเลส มินิมัส สปีชีส์ เอ, ซี และ อี = Comparative study on wing patterns of females and setac of immature stages of anopheles minimus species A, C and E / กฤติยา แย้มเนียม / 2547 /Full Text
Subject
ยุงก้นปล่อง
ยุงก้นปล่อง -- สัณฐานวิทยา
Dissertations, academic -- Parasitology
Anopheles


Page : 1