ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Ankyrin repeat proteins

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 The Interference of human immunodeficiency virus assembly and maturation by ankyrin repeat proteins = การรบกวนการประกอบอนุภาคที่สมบูรณ์ของไวรัสภูมิคุ้มกันเสื่อมในมนุษย์ด้วยโปรตีนแองไครินรีพีท / Sawitree Nangola / The 2011 /Full Text
Subject
Immunodeficiency
Human immudeficiency virus
Maturation
Ankyrin repeat proteins
HIV


Page : 1