ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 4 รายการ จากคำว่า Anions

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Determination of anions and cations in drinking water by ion chromatography / Tanaporn Na-Chiangmai / 1997 /Full Text
Subject
Anions
Cations
Ion exchange chromatography
Drinking water -- Analysis
2 Determination of chlorine-containing anions byiIoncChromatography / Kanokkarn Sa-nguanwong / 2003 /Full Text
Subject
Ion exchange chromatography
Anions
Chlorine -- Analysis
3 Effects of common chromatographic variables on the separation of some anions by ion interaction reversed-phase liquid chromatography / Aujchara Imkum / 2002 /Full Text
Subject
Liquid chromatography
High performance liquid chromatography
ions
Anions
4 Recycling of Halogenated Organic Solvents and Analysis of Trace Anions in Their Aqueous Extracts by Ion Chromatography = การแปรใช้ใหม่ของตัวทำละลายอินทรีย์ที่มี แฮโลเจนและการวิเคราะห์แอนไอออนปริมาณ น้อยมากในส่วนสกัดน้ำโดยไอออนโครมา โทกราฟี / Arunrat Cheenmatchaya / 2010 /Full Text
Subject
Anions
Organic solvents


Page : 1