ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Animals -- Disease -- Lamphun

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Risk factors of foot and mouth disease in Chiang Mai and Lamphun area = ปัจจัยเสี่ยงโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่เชียงใหม่-ลำพูน / Terdsak Yano / The 2009 /Full Text
Subject
Foot and mouth disease
Virus disease
Animals -- Disease -- Chiang Mai
Animals -- Disease -- Lamphun


Page : 1