ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Animal feeding

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Protease production for monogastric animal feed / Mongkol Yarchai / 2003 /Full Text
Subject
Feeds
Proteolytic enzymes
Animal feeding
2 Replacement of fish meal by fish protein hydrolysate in red-tail catfish (hemibagrus wyckioides) diet = การทดแทนปลาป่นด้วยโปรตีนไฮโดรไลเซทจากปลาในอาหารปลากดคัง Khambou Tayyamath / Khambou, Tayyamath / The 2017 /Full Text
Subject
Fishes -- Food
Animal feeding
Feeds
3 Study of thermostable phytase from actinomycetes for application in animal feed / Tewa Upathanpreecha / 2003 /Full Text
Subject
Phytase
Actinomycetales -- Biotechnology
Feeds
Animal feeding
Soils -- Chiang Mai


Page : 1