ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Angiosperms

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Characters and floral development of diploid and tetraploid fire lily (Hippeastrum spp.) = ลักษณะและพัฒนาการทางดอกของว่านสี่ทิศดิพลอยด์และเททระพลอยด์ / Prapassorn Arayakitcharoenchai / 2012 /Full Text
Subject
Fire lily
Fire lily -- Breeding
Angiosperms
2 Chemical constituents of ostodes paniculata twigs = องค์ประกอบทางเคมีของกิ่งมะคังดง / Neeranuch Intakaew / The 2011 /Full Text
Subject
Ostodes paniculata
Angiosperms
Plants, Flowering of
3 Vegetable and flower growers' awarenesson harmful effects of pesticides and the relationship to application practices in Pyin Oo Lwin Towship, Myanmar =การตระหนักถึงผลที่เป็นอันตรายของสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชของผู้ปลูกผักและไม้ดอก และความสัมพันธ์กับการนำไปใช้ในเมืองพินอูลิน ประเทศเมียนมาร์ / Theint Theint Aung / 2011 /Full Text
Subject
Pesticides
Vegetables
Angiosperms
Myanmar. Pyinoolwin


Page : 1