ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Anesthetics

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Common Anesthetic Complications in Obstetric and Geriatric Patients: Risk Factors and Intervention = ภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยจากการได้รับยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วยสูติกรรมและผู้ป่วยสูงอายุ: ปัจจัยเสี่ยงและการรักษา / Decha Tamdee / 2012 /Full Text
Subject
Anesthetics
Childbirth -- Complications
Older people -- Complications
Patients
Anesthetics
Elderly
Dissertations, academic -- Clinical Epidemiology
2 Comparison of Clinical Effects and Satisfactions Between Two Different Administrative Techniques of Nitrous Oxide Oxygen Inhalation Sedation = การเปรียบเทียบผลทางคลินิกและความพึงพอใจระหว่างวิธีการให้ยาที่แตกต่างกันสองวิธีของการใช้ไนตรัสออกไซด์ออกซิเจน เป็นยาระงับความรู้สึกชนิดสูดดม / Sivaporn Kulpavaropas / The 2013 /Full Text
Subject
Nitrous oxide
Anesthetics
Oxygen
3 Recovery from nitrous oxideoxygen inhalation sedation with either 100% oxygen or room Air = การฟื้นตัวจากการใช้ไนตรัสออกไซด์ออกซิเจนเป็นยาระงับความรู้สึกชนิดสูดดมโดยให้ออกซิเจนร้อยละ 100 หรืออากาศห้อง / Sariyaporn Chansri / The 2013 /Full Text
Subject
Anesthetics
Nitrous oxide
Patients -- Rehabilitation


Page : 1