ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Ammonia

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Corrosive effect of Vapour contaminants from outgassing in hard disk drive = ผลการกัดกร่อนของไอปนเปื้อนของแก๊ส / Sarinya Suntithunyaroj / The 2010 /Full Text
Subject
Hard disks (Computer science)
Ammonia
2 Theoretical studies of excited-state proton transfer reactions of 7-Azaindole with water, ammonia and water-ammonia clusters = การศึกษาเชิงทฤษฎีของปฏิกิริยาการถ่ายโอนโปรตอนที่สถานะกระตุ้นของ 7-เอซาอินโดลกับกลุ่มน้ำ แอมโมเนียและน้ำ-แอมโมเนีย / Khanittha Kerdpol / The 2014 /Full Text
Subject
Protons
Ammonia
Azaindole


Page : 1