ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Aluminum

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Assembling and testing of inner part of central drift chamber in belle II detector system = การประกอบและทดสอบส่วนในของเซ็นทรัลดริฟต์แซมเบอร์ในระบบหัววัดเบลล์ทู / Kullapha Chaiwongkhot / The 2015 /Full Text
Subject
Electrons
Aluminum
2 Development of flow injection analysis method for trace aluminium determination / Sakchai Satienperakul / 1998 /Full Text
Subject
Aluminum -- Analysis
Flow injection analysis
Spectrophotometry
3 Mechanical properties and thermal conductivity of multi-walled carbon nanotubespolymer composites coated on copper and aluminium = สมบัติเชิงกลและสภาพนาความร้อนของวัสดุผสมท่อนาโนคาร์บอนผนังหลายชั้นกับพอลิเมอร์ที่เคลือบบนทองแดงและอะลูมิเนียม / Samor Boonphan / The 2017 /Full Text
Subject
Heat -- Conduction
Nanotubes
Polymers
Aluminum


Page : 1