ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Alpha hydroxy acids

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การสกัดและการคัดแยกกรดแอลฟาไฮดรอกซีจากผักปู่ย่า มะขามป้อม และส้มป่อย = Extraction and isolation of Alpha hydroxy acids from Caesalpinia mimosoides Lamk. Fam. Caesalpiniaceae, Phyllanthus emblica Linn. Fam. Euphorbiaceae and acacia concinna (Willd.) DC. Fam. Mimosaceae / เสาวนีย์ คุณรักษ์ / 2548 /Full Text
Subject
Alpha hydroxy acids
Caesalpinia mimosoides
Phyllanthus emblica
Acacia concinna
2 การสกัดและการแยกกรดแอลฟาไฮดรอกซีจากผลมะยม มะม่วงตลับนาคและมะเฟือง = Extractionand separation of aloha hydroxy acid from fruits of phyllanthus acidus linn, mangifera indica linn, cv. Talapnak and averrhoa carambola linn. / นวลจันทร์ ญาณิสราพันธ์ / 2546 /Full Text
Subject
กรดแอลฟาไฮดรอกซี
สารสกัดจากพืช
กรดอินทรีย์
มะยม
มะม่วง
มะเฟือง
Alpha hydroxy acids
Phyllanthus acidus
Extraction (Chemistry)
3 การสกัดและการแยกหากรดแอลฟาไฮดรอกซีจากผลกระท้อน มะม่วงแก้ว และมะไฟ = Extraction and separation of alpha hydroxy acid from fruits of sandoricum koetjape burm. f Merr., mangifera indica L. cv. Kaew and Baccaurea ramiflora lour. / วนิชา เมฆกมล / 2547 /Full Text
Subject
Alpha hydroxy acids
Sandoricum koetjape
การสกัด (เคมี)
กรดแอลฟาไฮดรอกซี
ผลไม้
กระท้อน
มะม่วง
มะไฟ


Page : 1