ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Alpha -- Momorcharin

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Purification and characterization of alpha-momorcharin from bitter melon seeds for quantitative analysis by immunoassay = การแยกบริสุทธิ์ และการศึกษาคุณสมบัติของ a-Momorcharin จากเมล็ดมะระขี้นก เพื่อการตรวจวัดปริมาณโดยวิธีทางภูมิคุ้มกันวิทยา / Fahsai Kantawong / 2003 /Full Text
Subject
Biochemistry
Dissertations, academic -- Biochemistry
Alpha -- Momorcharin
Immunoblotting


Page : 1