ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Alkaline Pectinase

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Alkaline pectinase production by bacterial strain isolated from thua nao = การผลิตอัลคาไลน์เพคติเนสโดยเชื้อแบคทีเรียที่คัดแยกจากถั่วเน่า / Potchanan Kruetatch / 2009 /Full Text
Subject
Bacteria
Bacteriology
Alkaline Pectinase


Page : 1