ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Alcoholysis

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Biodiesel from alcoholysis of palm oil under supercritical condition = ไบโอดีเซลจากปฏิกิริยาแอลกอฮอไลซีสของน้ำมันปาล์มภายใต้สภาวะเหนือวิกฤต / Anusan Premsuwan / The 2011 /Full Text
Subject
Biodiesel
Palm oil -- Analysis
Alcoholysis


Page : 1