ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Air flow

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Thermal characteristics of air flow over flat tube with ellipsoidal dimple surface = ลักษณะเชิงความร้อนของการไหลของอากาศผ่านท่อแบนที่ผิวมีแอ่งทรงรี / Nopparat Katkhaw / The 2014 /Full Text
Subject
Heat -- Transmission
Air flow


Page : 1