ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Agriculture -- Myanmar

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Factors affecting the adoption of chemical fertilizers in maize cropping system of Southern Shan State, Myanmar = ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับปุ๋ยเคมีในระบบการปลูกข้าวโพดของรัฐฉานตอนใต้ ประเทศเมียนม่าร์ Win Thida Oo / Oo, Win Thida / 2010 /Full Text
Subject
Corn -- Planting -- Myanmar
Corn -- Fertilizers
Agricultural chemicals
Agriculture -- Myanmar
2 Relationship between agricultural exports and economic growth in Myanmar = ความสัมพันธ์ระหว่างการส่งออกสินค้าทางการเกษตรและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในเมียนมาร์ May Thazin Soe / May, Thazin Soe / 2016 /Full Text
Subject
Produce trade -- Myanmar
Agriculture -- Economic aspects
Agricultural industries -- Myanmar
Myanmar -- International trade


Page : 1