ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 7 รายการ จากคำว่า Acne

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Antioxidant activity, inhibition Acne-inducing bacteria and HPLC analysis of green tea extract and its cream product = ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ, ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิว และการวิเคราะห์สารสกัดและครีมจากชาเขียวด้วยวิธีโครมาโทกราฟีของเหลว สมรรถนะสูง / Pimbootsaporn Singha-Aussavarat / 2009 /Full Text
Subject
Antioxidants
Green tea
Acne
Pharmaceutical chemistry
Anti-infective agents
Medicinal plants
Meteria medica, Vegetable
Acne
Green tea
High performance liquid chromatography
2 Chemical constituents and anti-acne inducing bacterial activity of essential oils from genus elsholtzia and clausena = องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิวของนํ้ามันหอมระเหย จากพืชสกุล Elsholtzia และ Clausena / Sopit Phetsang / The 2014 /Full Text
Subject
Essences and essential oils
Antibacterial agents
Acne
3 Development of anti-acne hydrogel from plant extracts = การพัฒนาไฮโดรเจลรักษาสิวจากสารสกัดจากพืช / Rungtiwa Mahawan / 2012 /Full Text
Subject
Extracts
Acne -- Treatment
Gels (Pharmacy)
4 การเตรียมและประเมินผลผลิตภัณฑ์เจลและยาน้ำใสรักษาสิวจากพืชสมุนไพร = Preparation and evaluation of anti-acne gel and solution from medicinal plants / จินตนา ลือสุวรรณกิจ / 2551 /Full Text
Subject
Anti-acne gel
Mangosteen
Propionibacterium acnes
Gels (pharmacy)
5 การพัฒนาเครื่องสำอางรักษาสิวรูปแบบเจลจากสารสกัดกระบือเจ็ดตัว = Development of cosmetic gels for acne from the extract of excoecaria cochinchinensis lour วิภาวี อุบลศักดิ์ / วิภาวี อุบลศักดิ์ / 2549 /Full Text
Subject
Cosmetics
Acne -- Therapeutic use
Excoecaria cochinchinensis Lour
6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์รักษาสิวจากสารสกัดกระบือเจ็ดตัว = Development of anti-acne products from extract of EXcoecaria cochinchinensis Lour. / ธิดาสวรรค์ อิทธิวิทยาวาทย์ / 2546 /Full Text
Subject
พืชเป็นยา
สารสกัดจากพืช
ใบกระบือ -- การทดลอง
สิว -- การรักษาด้วยยา
Anti-acne
Excoecaria cochinchinensis
7 องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านเชื้อ Propionibacterium acnes และ staphylococcus aureus ของเมล็ดมะเกี๋ยง = Chemical constituents and antibacterial activity on propionibacterium acnes and staphylococcus aureus of cleistocalyx nervosum var. paniala seeds / พิมพ์ใจ อาษา / 2551 /Full Text
Subject
Propionibacterium acnes
Staphylococcus aureus infection
Cleistocalyx nervosum paniala


Page : 1