ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า ALPI protein, human chemistry

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Biochemical characterization and properties of Intestinal Alkaline Phosphatase Isoenzyme in patients with Colon cancer = การวิเคราะห์คุณลักษณะทางชีวเคมี และคุณสมบัติของอินเทสทินอลอัลคาไลน์ฟอสฟาเทสไอโซเอนไซน์ ในผู้ป่วนมะเร็งลำไส้ใหญ่บริเวณโคลอน / Wallapa Lemtragool / 2004 /Full Text
Subject
Colonic neoplasms
ALPI protein, human chemistry


Page : 1