ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 91 รายการ จากคำว่า 2527

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การขยายทฤษฎีเดซาร์กส์ ไปสู่เรขาคณิตวิเคราะห์แบบโพรเจคทีฟในสี่มิติ / พรรณี เม่งช่วย / 2527 /Full Text
Subject
เรขาคณิตวิเคราะห์
เรขาคณิตโพรเจกทีฟ
2 การคำนวณโดสที่ได้รับจากรังสีนิวตรอนพลังงานสูงในหุ่นจำลอง H-O-C โดยวิธีมอนติคาร์โล / วิชัย ชมจินดา / 2527 /Full Text
Subject
รังสีนิวตรอน
การคำนวณโดส
วิธีมอนติคาร์โล
3 การเตรียมถ่านที่มีปฏิกิริยาจากถ่านหินลิกไนต์ / สมพร เพลินใจ / 2527 /Full Text
Subject
ถ่าน -- วิจัย
ลิกไนต์ -- วิจัย
ถ่านหิน
4 การเตรียมน้ำมันหอมระเหยชนิดไม่มีเทอร์ฟีน / กรองแก้ว คงการค้า / 2527 /Full Text
Subject
น้ำมันหอมระเหย
5 การทำกระเทียมผงโดยใช้เครื่องทำแห้งแบบถาด / เจียมจิต คู่เทียม / 2527 /Full Text
Subject
กระเทียมผง
กระเทียม -- การเก็บและรักษา
6 การปรับปรุงสมบัติการแห้งของน้ำมันจากเมล็ดสบู่ดำ / วีระศักดิ์ ชมภูคำ / 2527 /Full Text
Subject
น้ำมันสบู่ดำ
น้ำมันพืช
7 การพัฒนาระบบหัววัดชนิดของเหลวเรืองแสงโดยใช้หลอดไฟโตมัลติพลายเออร์สองหลอด / ประหยัด สุขศรี / 2527 /Full Text
Subject
หัววัดรังสีนิวตรอน
รังสีนิวตรอน -- การวัด
8 การแยกอะฟลาทอกซินออกจากเชื้อรา Aspergillus flavus และ Aspergillus parasiticus / เยาวเรศ ตั้งใจดี / 2527 /Full Text
Subject
อะฟลาท็อกซิน
สารพิษ
เชื้อรา
9 การเลี้ยงเนื้อเยื่อจากส่วนต่าง ๆ บางส่วนของกวาวขาว (pueraria mirifica) / ยงยุทธ อินทรอุทก / 2527 /Full Text
Subject
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
กวาวเครือขาว
10 การศึกษากระบวนการทำแห้งภายใต้ภาวะแช่แข็งของน้ำชาและน้ำมะตูมโดยใช้เครื่องมือแบบไม่ต่อเนื่อง / เสริมศักดิ์ พงษ์ประเสริฐ / 2527 /Full Text
Subject
เครื่องดื่ม -- การเก็บและรักษา
การแช่เย็น
น้ำชา
น้ำมะตูม
11 การศึกษาการกลั่นสลายที่อุณหภูมิต่ำของถ่านหินลิกไนต์แม่ตีบและแม่ตื่น / จรูญรัตน์ ทองอ่อน / 2527 /Full Text
Subject
การกลั่นสลายถ่านหิน
ถ่านหิน -- การทดลอง
12 การศึกษาการกลั่นสลายที่อุณหภูมิสูงของถ่านหินลิกไนต์ อำเภอลี้ / วัลลภา นวนรักษา / 2527 /Full Text
Subject
การกลั่นสลายถ่านหิน
ถ่านหิน -- การทดลอง
ถ่านหิน
ลิกไนต์ -- ลี้ (ลำพูน)
13 การศึกษาการกำจัดกำมะถันในถ่านหินลิกไนต์ โดยการล้างด้วยสารละลายเฟอร์ริกซัลเฟต / วาสนา อิทธิวันทยะกูล / 2527 /Full Text
Subject
การกำจัดกำมะถันในถ่านหิน
ลิกไนต์
สารละลายเฟอร์ริกซัลเฟต
14 การศึกษาการกำจัดกำมะถันในถ่านหินลิกไนต์ อำเภอลี้ด้วยสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต / ยุทธนา สุทธิพงศ์ / 2527 /Full Text
Subject
การกำจัดกำมะถันในถ่านหิน
โซเดียมคาร์บอเนต
15 การศึกษาการใช้ประโยชน์ของเถ้าชนิดเบาของถ่านหินลิกไนต์ เพื่อทำอิฐและคอนกรีต / สมเกียรติ แก้วจำรัสสุขสันต์ / 2527 /Full Text
Subject
เถ้าถ่านหิน
อิฐ
คอนกรีต
ถ่านหิน
ลิกไนต์
16 การศึกษาการใช้อัลกอฮอล์เป็นเชื้อเพลิงกับเครื่องยนต์สันดาปภายใน = A Study of the use of alcohol as fuel in the internal combustion engines / วินัย เลิศสุรวัฒน์ / 2527 /Full Text
Subject
แอลกอฮอล์
การกลั่น
เชื้อเพลิง
เครื่องยนต์สันดาปภายใน
17 การศึกษาการทำงานของเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงแดด / กะสม ลิ่มประพันธ์ / 2527 /Full Text
Subject
เครื่องทำน้ำร้อน
พลังงานแสงอาทิตย์
เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
18 การศึกษาการทำถ่านหินลิกไนต์อัดเป็นก้อน / สมปอง วรรณโคตร / 2527 /Full Text
Subject
ลิกไนต์
ถ่านหิน
19 การศึกษาความต่อเนื่องของฟังก์ชันผกผัน / สงัด เตโชชลาลัย / 2527 /Full Text
Subject
ฟังก์ชันต่อเนื่อง
20 การศึกษาความต้านทานแผ่นของฟิล์มซีลีเนียมในช่วงอุณหภูมิ 0 ถึง 100 องศาเซลเซียส / สุเมธ ธรรมาภิมุข / 2527 /Full Text
Subject
ความต้านทานจำเพาะ
ฟิล์มภาพยนตร์ -- การทดลอง


Page : 1 2 3 4 5