ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า 2019

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Environment-friendly and low-cost production of iron-based nanomaterials and their environmental assessment = การผลิตวัสดุนาโนที่มีเหล็กเป็นฐานซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและต้นทุนต่ำ Stefan Ruman / Ruman, Stefan / The 2019 /Full Text
Subject
Nanostructured materials
Nanostructured materials -- Environmental aspects


Page : 1