ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 163 รายการ จากคำว่า 2003

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 A Comparative study of glycoconjugates patterns of rat prostate gland in various ages = การศึกษาเปรียบเทียบแบบแผนไกลโคคอนจูเกทในต่อมลูกหมากของหนูต่างวัย / Rangsiyakorn Lertlam / 2003 /Full Text
Subject
Prostate
Dissertations, academic -- Anatomy
Glycoconjugates
Prostate
Animals, laboratory -- Rats
2 Agricultural transformation and highlander choice : a case study of a Pwo Karen Community in Northwestern Thailand Runako Samata / Samata, Runako / 2003 /Full Text
Subject
Pwo Karen (Southeast Asian people) -- Agriculture -- Thailand, Northwestern
Community development -- Thailand, Northwestern
Cabbage -- Thailand, Northwestern
Pwo Karen (Southeast Asian people) -- Thailand, Northwestern
3 An Assessment of integrated farming systems in Salavisay Commune, Kampong Thom Province, Cambodia / Pech Sithan / 2003 /Full Text
Subject
Agricultural systems -- Cambodia -- Kampong Thom Province
4 Analysis of random amplified polymophic DNA (RAPD) patterns of clinical and environmental isolates of cryptococcus neoformans in Chiang Mai = การวิเคราะห์รูปแบบ Random amplified polymorphic DNA (RAPD) ของเชื้อ Cryptococcus neoformans ที่แยกได้จากสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วยและจากสิ่งแวดล้อมในจังหวัดเชียงใหม่ / Khattiya Suda / 2003 /Full Text
Subject
DNA
Microbiology
Dissertations, academic -- Microbiology
Cryptococcus neoformans
5 Analytical approximations and pade approximants for Volterra-Fredholm's population model / Supaporn Suksern / 2003 /Full Text
Subject
Approximation theory
6 Anti-inflammatory, analgesic and antipyretic activitites of gamboge extract from garcinia hanbungi hook F. = ฤทธิ์ต้านการอักเสบ ระงับปวดและลดไข้ของสารสกัดจากยางของต้นรง (Garcinia hanburyi Hook f.) / Pinpaka Norkaew / 2003 /Full Text
Subject
Analgesics
Anti-inflammatory agents
Antipyretics
Herbs -- Therapeutic use
Dissertations, academic -- Pharmacology
Anti-inflammatory agents
Antipyrine
Plant extracts
Garcinia hanburyi hook f
7 Application of flow-based technique for screening some types of thalassemia / Boonraksa Srisawang / 2003 /Full Text
Subject
Flow injection analysis
Thalassemia
8 Application of surface water quality modeling of the Ping River, Thailand Nguyen Duc Quang / Nguyen, Duc Quang / 2003 /Full Text
Subject
Water quality -- Chiang Mai
Environmental impact analysis
Ping River (Thailand)
9 Asymptotic behavior of difference equation xn+1 = Axn+B-----xn+axn-k+b / Wiyada Amornrattanapaichit / 2003 /Full Text
Subject
Difference equations
10 Asymptotic stability of difference equation Xn+1 - Xn = -An Xn-k / Pornthip Pongchalee / 2003 /Full Text
Subject
Difference equations
11 Bioequivalence study of the generic Finasteride (Harifin R) in comparison with the innovator (Proscar R) in healthy Thai male volunteers / Anutra Khangtragool / 2003 /Full Text
Subject
Drugs -- Therapeutic equivalency
Finasteride
Proscar R
Men -- Thailand
Dissertatons, academic -- Pharmacology
Finasteride
Therapeutic equivalency
12 Bioequivalence test of the generic cefuroxime axetil (Furoxime) and the innovator (Zinnat) in health Thai male volunteers Chayanontchimongkol Boonchaliew / Chayanontchaimongkol Boonchaliew / 2003 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Pharmacology
Cefuroxime
Furoxime
Zinnat
Men -- Thai
13 Bioequivalence test of the generic Meloxicam (Melobic) and the innovator (Mobic) in healthy Thai male volunteers / Panawan Thummati / 2003 /Full Text
Subject
Drugs -- Therapeutic equivalency
Meloxicam
Mobic
Men -- Thailand
Dissertations, academic -- Pharmacology
Meloxicam
Therapeutic Equivalency
14 Biomonitoring of pesticide exposure among Mathayom Suksa 1 students drom families with different occupational background / Parinya Panuwet / 2003 /Full Text
Subject
Pesticides -- Environmental aspects
Environmental monitoring
15 Changes in livelihood strategies as a response of local people to changes in land tenure policies : a case study of a buffer zone community in Cat Tien National Park in Vietnam Ha Thuc Vien / Ha, Thuc Vien / 2003 /Full Text
Subject
Land tenure -- Vietnam
Cat Tien National Park
16 Child-rearing practices among primary caregivers of HIV infected children aged 0-5 years in Chiang Mai, Thailand = การเลี้ยงดูเด็กติดเชื้อเอชไอวี อายุ 0-5 ปี ของผู้ดูแลหลักในเชียงใหม่ประเทศไทย / Pimpaporn Klunklin / 2003 /Full Text
Subject
HIV (Viruses)
HIV infections
Dissertations, academic -- nursing
HIV infections -- in infancy & childhood
Caregivers
17 Cloning and heterologous expression of chitinase gene from an endophytic actinomycete for antifungal activity improvement / Thongchai Taechowisan / 2003 /Full Text
Subject
Chitinase
Gene expression
Cloning
Antifungal agents
Actinomycetales -- Biotechnology
18 Comparative analysis of organic and conventional tea production systems in the North mountainous and mid-hill region, Vietnam / Nguyen, Chi Trung / 2003 /Full Text
Subject
Tea -- Vietnam
19 Comparative study between soil-gas radon and indoor radon concentration at Ban Shimplee Amphoe Doi Tao Changwat Chiang Mai / Kawin Plongnak / 2003 /Full Text
Subject
Radon
Radon -- Environmental aspects -- Chiang Mai. Doi Tao
Ban Shimplee (Chiang Mai)
20 Comparative study on economic performance of shrimp aquacultural systems in Thua Thien Hue Province, Vietnam Le Trung Nhan / Le, Trung Nhan / 2003 /Full Text
Subject
Shrimp culture -- Vietnam -- Hue
Aquacultural -- Vietnam -- Hue
Shrimp culture -- Economic aspects -- Vietnam -- Hue


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9