ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 85 รายการ จากคำว่า 2001

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 A Study on a lignite and its burning products and method development of flow injection analysis for carbaryl and ascorbic acid / Somchai Lapanantnoppakhun / 2001 /Full Text
Subject
Lignite -- Analysis
Fly ash -- Analysis
Flow injection analysis
Carbaryl -- Analysis
Vitamin C -- Analysis
2 Anti-inflammatory activity and effect on gastric mucosa of the Hexane extract from the stem of Diospyros variegata kruz / Natthawan Suwan / 2001 /Full Text
Subject
Gastric mucosa
Hexane
Anti-inflammatory agents
Stomach -- Ulcers
Diospyros variegata
Plant extracts -- Isolation & purification
Dissertations, academic -- Pharmacology
Plant extracts (diospyros variegata kruz.)
3 Anti-inflammatory, analgesic and antipyretic activites of methanol extract from Clerodendrum Petasites S. Moore / Thitikarn Wongcome / 2001 /Full Text
Subject
Analgesics
Anti-inflammatory agents
Antipyretics
Herbs -- Therapeutic use
Dissertations, academic -- Pharmacology
Plant extracts(clerodendrum petasites s. moore)
4 Asymptic stability of nonlinear systems described by difference equations with multiple delays / Somboon Niyom / 2001 /Full Text
Subject
Difference equations
5 Asymptotic stability of linear difference equations with delays / Somkiat Ritsiri / 2001 /Full Text
Subject
Differntial equations, Linear -- Asymptotic theory
Difference equations
Asymptotic expansions
6 Asymptotic stability of linear difference equations xn+1-a2xn-1+bxn-k=0 / Chanikan Homkanchan / 2001 /Full Text
Subject
Difference equations
7 Biology and hybridization of two Karyotypic forms of Anopheles vagus doenitz in Chiang Mai province / Trerayut Suntaravitun / 2001 /Full Text
Subject
Anopheles -- Chiang Mai
Mosquitoes -- Larvae -- Chiang Mai
Dissertations, academic -- Parasitology
Hybridization
Crossing over (Genetics)
Anopheles
8 Biology of the fly Chrysomya rufifacies (Macquart): prevalence, morphology of larva anddevelopmental rate of larva in laboratory / Sirisuda Lertthamnongtham / 2001 /Full Text
Subject
Flies -- Chiang Mai
Blowflies -- Chiang Mai
Dissertations, academic -- Parasitology
Houseflies
Diptera
9 Building collective tenure for sustainable forest management in a multi-ethnic community : a case study in Taohua Administrative Village of Lijiang, Yunnan, People's Republic of China Su Yufang / Su, Yufang / 2001 /Full Text
Subject
Forest management -- Yunnan Province (China)
Land tenure -- Yunnan Province (China)
Sustainable agriculture -- Yunnan Province (China)
Ethnology -- Yunnan Province (China)
10 Characterization evalution and refinement of some natural clays in Northern Thailand for porcelain pottery / Sukdipown Thiansem / 2001 /Full Text
Subject
Clay -- Thailand, Northern
Porcelain
Pottery, Thai
11 Characterization of amplitude variation with offset of a gas sand reservoir in the Gulf of Thailand / Suwimon Udphuay / 2001 /Full Text
Subject
Amplitude variation with offset analysis
Gas reservoirs
Seismic prospecting
Thailand, Gulf of
12 Co-semisimple modules and multiplication modules / Phannika Leksing / 2001 /Full Text
Subject
Multiplication
Modules (Algebra)
13 Common property as enclosure : a case study of a community backswamp in Southern Lao PDR / Kaneungnit Tubtim / 2001 /Full Text
Subject
Swamps -- Laos
Natural resources, Communal -- Laos
Natural resource management areas -- Laos
Right of property -- Laos
14 Comparative steady-state bioavailability of sustained-release theophylline preparation Uni-Dur, and Xanthium / Kittipong Kovjiriyapan / 2001 /Full Text
Subject
Theophylline
Drugs -- Bioavailabilty
Dissertations, academic -- Pharmacology
15 Computer program for solving Sturm-Liouville problem / Kriengsak Wattanawitoon / 2001 /Full Text
Subject
Boundary value problems
C++ (Computer program language)
16 Contested legitimation of access to fisheries : a case study of everyday practices among fishers in Tonle Sap Lake, Cambodia / Chiep Piseth / 2001 /Full Text
Subject
Fisheries -- Cambodia
Fishery policy -- Cambodia
Lake ecology -- Cambodia
Lakes -- Cambodia
Tonle Sap Lake (Cambodia)
17 Craniofacial values of Northern Thai adults with anterior deepbite / Worapan Triwattanawong / 2001 /Full Text
Subject
Craniology -- Thailand, Northern
Incisors
18 Dection for polymorphism in porcine vinculin gene / Kasinee Gatphayak / 2001 /Full Text
Subject
Swine -- Genetics
Proteins
Genes
DNA
Genetic morphisms
19 Determination of Arsenic in contaminated soil by Neutron Activation analysis / Siri Putaraporn / 2001 /Full Text
Subject
Arsenic -- Analysis
Nuclear activation analysis
Soil pollution
20 Determination of phenols in water and wastewater by gas chromatography after solid phase extraction / Netnapit Kaewchoay / 2001 /Full Text
Subject
Phenols -- Analysis
Water -- Analysis
Sewage
Gas Chromatography


Page : 1 2 3 4 5