ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 65 รายการ จากคำว่า 1998

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 A Survey of radioactivity in water of Chiang Mai Municipality / Khin Maung Myoe / 1998 /Full Text
Subject
Water -- Purification -- Irradiation -- Chiang Mai
Radioactivity -- Measurement
Radioactivity -- Instruments -- Calibration
2 An Interpretation of high resolution seismic reflection data off the east coast in the gulf of Thailand / Wisut Chotikasathien / 1998 /Full Text
Subject
Seismic reflection method
Thailand, Gulf of
3 Analysis of trading potential of selected agricultural commodities in Thai futures market / Pawalee Daipium / 1998 /Full Text
Subject
Farm produce
Futures market -- Thailand
4 Anti-inflammatory activity of methanolic extracts from Ventilago harmandiana pierre / Apithai Phankummoon / 1998 /Full Text
Subject
Rhamnaceae
Anti-inflammatory agents
5 Assessment of paraquat contamination in potable and surface waters from Sarapee district Chiang Mai province Rejina(Maskey) Byanju / Byanju, Rejina (Maskey) / 1998 /Full Text
Subject
Water -- Analysis
Spectrophotometry
Drinking water -- Chiang Mai. Sarapee
Water -- Chiang Mai. Sarapee -- Analysis
6 Assessment of soil erosion following land use changes in Kup Kap stream valley Mae Taeng district Chiang Mai province / Mulyono / 1998 /Full Text
Subject
Soil erosion -- Chiang Mai. Mae Taeng
Land use -- Chiang Mai. Mae Taeng
Land use, Rural -- Chiang Mai. Mae Taeng
Kup Kup Stream Valley (Chiang Mai)
7 Attitudes subjective norms and intentions to have cesarean section among Chinese nulliparous women Xu Hong / Xu, Hong / 1998 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Attitudes
Cesarean section -- Chinese
Cesarean section
Women -- China -- Attitudes
Social norms
Intention
8 Bioavailability and dissolution of a generic preparation of fluconazole and innovator preparation in healthy Thai volunteers / Udomchai Ajayutphokin / 1998 /Full Text
Subject
Drugs -- Bioavailability
Fluconazole
Dissertation, academic -- Pharmacology
Fluconazole -- Pharmacodynamics
9 Body image among postoperative patients with hand injuries Cheng Yun / Cheng, Yun / 1998 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Postoperative care
Hand injuries
Hand -- Wounds and injuries -- China
Body image
Hand -- Surgery -- China
10 Comparative studies of bioavailability and dissolution of atenolol from six different phamaceutical preparations in healthy Thai volunteers / Rawisut Wonghawsuk / 1998 /Full Text
Subject
Pharmaceutical chemistry
Atenolol
Drugs -- Bioavailability
Dissertations, academic -- Pharmacology
Atenolol
Chemistry, pharmaceutical
11 Comparative studies of quality and bioavailability of methotrexate in thai patients with rheumatoid arthritis / Prathan Somrith / 1998 /Full Text
Subject
Drugs -- Bioavailability
Rheumatoid arthritis -- Patients
Methotrexate
Dissertations, academic -- Pharmacology
Methotrexate -- Pharmacodynamics
Arthritis, rheumatoid -- Drug therapy
12 Comparative study of the rice production systems in Northern Vietnam Nguyen Thi Minh Hien / Nguyen, Thi Minh Hien / 1998 /Full Text
Subject
Rice -- Vietnam
Rice trade -- Vietnam
13 Computer knowledge, attitudes and skills of nurses in people's hospital affiliated to Beijing Medical University Liu Jun-e / Liu, Jun-e / 1998 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Beijing Medical University
Nurses -- China -- Attitudes
Attitude (Psychology)
Computers
14 Conflict and job satisfaction among nurses in the first teaching hospital of Beijing Medical University Wang Qun / Wang, Qun / 1998 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Conflict
Job Satisfaction
Beijing Medical University
Nurses -- Job satisfaction -- China
Conflict (Psychology)
15 Coutinuity of superposition operators on the sequence spaces of maddox / Aphichat Thuangoon / 1998 /Full Text
Subject
Sequence spaces
Sequences (Mathematics)
16 Dairy farmers' productivity and capital need in Chiang Mai province / Tanya Limkhumduang / 1998 /Full Text
Subject
Dairy farming
Dairying -- Capital investments
Capital
Credit
17 Determination of amphetamine, methamphetamine and ephedrine in urine by gas chromatography-mass spectrometry / Sudjai Nantarat / 1998 /Full Text
Subject
Gas chromatography
Mass spectrometry
Amphetamine
Methamphetamine
Ephedrine
Urine -- Analysis
18 Development of flow injection analysis method for trace aluminium determination / Sakchai Satienperakul / 1998 /Full Text
Subject
Aluminum -- Analysis
Flow injection analysis
Spectrophotometry
19 Development of flow injection methods for the determination of uranium and yttrium / Sasipron Kunapongkiti / 1998 /Full Text
Subject
Uranium -- Analysis
Yttrium -- Analysis
Flow injection analysis
Fluorimetry
Spectrophotometry
20 Effect of energy-dependent density of states on the Gap-to-Tc ratio in high temperature superconductors / Sumphunth Ratanabure / 1998 /Full Text
Subject
Superconductors
High temperature superconductors
Materials at high temperatures


Page : 1 2 3 4