ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 8 รายการ จากคำว่า 1983

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 A Study of physiological changes during drowning = การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาในภาวะจมน้ำ Anchalee Yongsiro / Anchalee Yongsiri / 1983 /Full Text
Subject
Respiratory organs -- --Diseases
Drowning
Asphyxia
2 Description and key of edible dry fruits in Thailand = การบรรยายลักษณะและรูปวิธานของผลแห้งที่ รับประทานได้ในประเทศไทย / Asadhang Thamma / 1983 /Full Text
Subject
Plants, Edible
Fruit -- --Drying
3 Description and Key of some medicinal fruits = การบรรยายลักษรณะและรูปวิธานของผลที่ใช้เป็นสมุนไพรบางชนิด / Kannikar Kumput / 1983 /Full Text
Subject
Botany, Medical
Herbaria
4 Interleukin 1 (IL1) or lymphocyte activating factor (LAF) activity in patients with leprosy, systemic lupus erythematosus (SLE), and scleroderma = อินเตอร์ลิวคิน 1 หรือ ลิมโฟซัยท์ แอคทิเวททิ่ง แฟคเตอร์ ในผู้ป่วยโรคเรื้อน โรคซิสเตมมิคลูปัสอิริทีมาโตซัน และโรคสเลอโรเตอม่า / Wasna Prempracha / 1983 /Full Text
Subject
Lymphocytes
Interleukins
Leprosy
Systemic lupus erythematosus
Scleroderma
Lymphocytes
Interleukin
Leprosy
Scleroderma, Systemic
Dissertations, academic -- Microbiology
Interleukin-1
Lupus erythematosus, systemic
5 Quantitative analysis of sulphur and sulphur compounds in coal ash by flow injection analysis = การวิเคราะห์หาปริมาณกำมะถันและสารประกอบกำมะถันในเถ้าถ่านหินโดยวิธีวิเคราะห์แบบโฟลอินเจคชัน / Aungsana Laosakul / 1983 /Full Text
Subject
Sulphur -- Analysis
Coal -- Sulphur content
Coal ash
6 The Effect of modified atmosphere on the strawberry storage = ผลของบรรยากาศที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบต่อการเก็บรักษาผลสตรอเบอรี่ / Sriporn Rakthai / 1983 /Full Text
Subject
Strawberries -- Storage
Fruit -- Preservation
7 The Effect of temperature on the storage quality of strawberries = ผลของอุณหภูมิต่อคุณภาพของการเก็บรักษาผลสตรอเบอรี่ / Tearasak Kongcharoen / 1983 /Full Text
Subject
Strawberries -- Storage
Fruit -- Preservation
8 Uterine relaxant effect of 1-(3, 4-dimethoxy phenyl)-1, 4-butane diol = ฤทธิ์ของ l-(3,4-dimethoxy phenyl)-l,4-butane diol ที่ทำให้กล้ามเนื้อมดลูกคลายตัว / Patchareewan Pichaipalakorn / 1983 /Full Text
Subject
Uterus
Uterine contraction


Page : 1