ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 9 รายการ จากคำว่า 1982

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Amphibolite and related rocks of Bo Kwang Thong Amphoe Phanat Kikhom, Changwat Chon Buri / Surasit Areesiri / 1982 /Full Text
Subject
Amphibolite -- --Thailand
2 An Investigation into the synthesis and properties of sclected polyimides = การศึกษาวิสังเคราะห์และสมบัติของโพลีอิมไมด์ยางตัว / Sumalee Somnugkquandee / 1982 /Full Text
Subject
Polymides
Polymers -- Analysis
Chemistry, Organic -- Synthesis
3 Concanavalin A-activated suppressor cell activity of cell-mediated immunity in leprosy patients = ความสามารถของซัพเพรสเซอร์ เซลล์ ที่กระตุ้นด้วยคอนคานาวาลิน เอ ในการควบคุมการทำงานของภูมิคุ้มกันระบบเซลล์ ในผู้ป่วยโรคเรื้อน / Sakchai Dettrairat / 1982 /Full Text
Subject
Leprosy -- Immunological aspects
Cellular immunity
Leprosy -- Immunology
Dissertations, academic -- Microbiology
Immunity, cellular
Leprocy
Concanavalin A
T-Lymphocytes, suppressor -- Effector
4 Effect of oxytetracyclin and hydrocortisone on morphology, physiology and pathogenicity of candida albicans = ผลของยาอ๊อกซีเต็ดตร้าไซคลินและไฮโดรคอร์ติโซนต่อการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยา, ปฏิกริยาทางชีวเคมีและการก่อโรคของเชื้อ Candida albicans / Salakchit Inpirom / 1982 /Full Text
Subject
Micro0organisms, Effect of antibiotics on
Oxytetracyclin
Hydrocortisone
Candida albicans
5 Seroepidemiology of malaria = การศึกษาระบาดวิทยาในโรคมาลาเรียโดยการตรวจหาภูมิคุ้มกันจากซีรั่ม / Nantana Tangjaitrong / 1982 /Full Text
Subject
Malarial fever -- Immunological aspects
Serumtherapy
Epidemiology -- Technique
Malaria -- Immunology
Epidemiology -- Technique
Seroepidemiologic studies
Dissertations, academic -- Microbiology
Malaria -- Etiology
6 Study of malaria antigens (plasmodium falciparum) obtained from the in vitro cultivation = การศึกษามาเลเรียแอนติเจน (พลาสโมเดียม ฟัลซีปารัม) ที่ได้จากการเพาะเลี้ยง / Pongsuwan Srisuwan / 1982 /Full Text
Subject
Malarial fever -- --Immunological aspects
Parasitological research
Dissertations, academic -- Parasitology
Antigens -- Blood
Plasmodium falciparum
Malaria -- Blood
7 The Analysis of organochlorine insecticides in soil by gas-liquid chromatography = การวิเคราะห์ยาฆ่าแมลงชนิดออร์แกโนคลอรีนในดินโดยวิธีโครมาโตกราฟฟีกาซ / Wirach Wongphathanakul / 1982 /Full Text
Subject
Organochlorine compounds
Insecticides
Soils -- Analysis
Gas chromatography
8 The Early development of gametophyte generation of asplenium nidus cv. crispafolium = การเจริญในระยะแรกของช่วงชีวิตแกมมีโตไฟต์ของเฟิร์นใบจีบ (Asplenium nidus cv. crispafolium) / Suchada Kanchanapa / 1982 /Full Text
Subject
Ferns
Gametogenesis
Botany -- Embryology
9 The Effects of GA3 auxin and kinetin on the germinating spores of asplenium nidus cv. crispafolium = ผลของกรดจิบเบอเรลลิค-3 ออกซินและไคนีตินต่อสปอร์ที่กำลังงอกของเฟิร์นใบจีบ (Asplenium nidus cv. crispafolium) / Somchai Boonsiripaysut / 1982 /Full Text
Subject
Ferns
Spores (Botany)
Germination


Page : 1