ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 7 รายการ จากคำว่า 1980

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 An Investigation into the synthesis and degradation of selected poly (oc-esters) = การเสาะหาวิธีสังเคราะห์และการลดรูปของโพลีอัลฟา-เอสเทอร์ บางชนิด / Parinya Aroonvisoot / Chiangmai Chiangmai 1980 /Full Text
Subject
Polyesters
Chemistry, Organic -- Synthesis
2 C-band polymorphism of Chiang Mai University students / Wiwat Wangpreedalertkul / 1980 /Full Text
Subject
Polymorphism (Crystallography)
3 Geochemistry and gensis of Doi Ngom Wolfram deposits Amphoe Long, Phrae / Sukanya Wannakasem / 1980 /Full Text
Subject
Geochemistry
Wolframite
4 Investigation of the effect of pentobarbital at myoneural junction in the rat = การศึกษาผลของเพ็นโทบาบิทัลต่อบริเวณส่วนต่อปลายประสาทและกล้ามเนื้อลายในหนูขาว / Nuanjan Janmahasatien / 1980 /Full Text
Subject
Pharmacology
Drugs
5 Structural analysis of hemoglobin Doi Suthep I : found in association with beta thalassemia = การวิเคราะห์โครงสร้างของฮีโมลโกลบิน ดอยสุเทพ 1 ในผู้ป่วย เบต้าธาลาสซีเมีย Areejitranusorn / Chuchart Areejitranusorn / 1980 /Full Text
Subject
Blood groups
Hemoglobin
Thallasemia
Dissertations, academic -- Biochemistry
Hemoglobin, abnormal
Thalassemia, analysis
6 The content of oxalic acid, calcium, phosphorus, magnesium and ascorbic acid in vegetables consumed by natived of Chiang Mai = ปริมาณของกรดออกซาลิค, แคลเซี่ยม, ฟอสฟอรัส, แมกนีเซี่ยมและกรดแอสคอบิค ในพืชผักที่ใช้เป็นอาหารของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ by / Suree Kunterarak / 1980 /Full Text
Subject
Biochemistry
Dissertations, academic -- Biochemistry
Vegetables -- Analysis
Urinary calculi -- Etiology
7 Ziegler-natla polymerisation studies / Preecha Paholtep / 1980 /Full Text
Subject
Polymers and polymerization


Page : 1