ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 5 รายการ จากคำว่า 1978

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 A Study of ion-pair formation of lead (II) ion in mixed solvents using polarography, ion-selcetive electrode and atomic absorption spectrophotometry / Tharinee Sinchai / 1978 /Full Text
Subject
Lead
Polarography
2 Copolymerization studies of methyl methacrylate-styrene and acrylonitrile-styrene / Kasem Piritaburana / 1978 /Full Text
Subject
Polymerization
Methyl methacrylate-styrene
Acrylonitrile-styrene
3 Nuclear magnetic resonance in a paramagnetic salt solution / Soon Srisawasd / 1978 /Full Text
Subject
Nuclear magnetic resonance
Solution (Chemistry)
Salt
4 Thermal conductivity of ceramics / Anusak Hongsa-ngiam / B.E. 2521 (1978) /Full Text
Subject
Heat -- --Transmission
Ceramics
5 X-ray quantitative analysis of a local ceramic clay / Jerapong Tontragoon / 1978 /Full Text
Subject
Clay -- Analysis
Ceramic industries -- Chiang Mai
X-rays -- Diffraction
X-rays -- Industrial applications


Page : 1