ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Diabetes mellitus -- prevention

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การปฏิบัติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพชุมชนในการป้องกันโรคเบาหวาน ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย = Practices of village health volunteers based on community capacity building strategy in diabetes prevention in Wiang Sub district, Chiang Sean district, Chiang Rai province / นภาวดี ใจดี / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Diabetes mellitus
Diabetes mellitus -- prevention & control
2 การมีส่วนร่วมของแกนนำชุมชนในการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ในการควบคุมโรคเบาหวานในชุมชนป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Participation of community leaders in formulating a strategic route map for diabetes control in the community, Pa Pong sub-district, Doi Saket district, Chiang Mai province / ธวัชชัย ขันแก้วมิ่ง / 2556 /Full Text
Subject
Community health
Strategic planning
Diabetes mellitus -- prevention & control
3 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกสำหรับ การป้องกันการเกิดแผลที่เท้าในพระภิกษุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ห้องตรวจผู้ป่วยสงฆ์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Effectiveness of clinical nursing practice guidelines implementation for foot ulcer prevention in monks with type 2 diabetes, Monk Outpatient Department, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / รัตนา พงษ์ศิริ / 2557 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เบาหวาน -- ผู้ป่วย
สงฆ์
ผู้ป่วย -- การดูแล
เท้า -- บาดแผลและบาดเจ็บ
Diabetic foot -- complication
Diabetic foot -- prevention and control
Diabetes Mellitus, type 2


Page : 1