ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Siraporn Cheunbarn
ชื่อเรื่อง Environmental monitoring along the watershed classes of upper Ping watershed by trichoptera community
หัวเรื่อง Caddisflies -- Thailand, Northern;Environmental monitoring -- Thailand, Northern;Water quality -- Measurement;Ping River (Thailand)
จำนวนหน้า xix, 197 p. : ill., tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2002
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School
โน้ต Thesis (Ph.D. in Biology) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 121-132
ภาษา English
ปีการศึกษา 2002